Økologisk korn til malt

Projektet skal producere viden om sammenhængen mellem økologi, korn og øl. Formålet er at sikre kvaliteten i dyrkning af økologisk korn til malt. Målet er, at flere små bryggerier skal lave økologisk øl.

De små bryggerier (især mikrobryggerierne) skal som en selvfølge anvende økologiske råvarer i produktionen. Det mål er ambitiøst (og måske uopnåeligt) i en branche, der i høj grad er kendetegnet ved individuelt arbejdende idealister.

Projektet vil formulere krav og kvaliteter til det økologiske korn, der skal bruges til malt.

Vi ser på dyrkning af:

  • certificeret maltbyg og hvede til eksportmarkederne
  • specialkorn til udvikling af lokale ølspecialiteter.

Arbejdet med at beskrive de gamle kornsorters kvaliteter i ølbrygningen vil bidrage med et solidt argument i forsøget på at opfylde projektets mål. De gamle sorter er særligt velegnede til økologisk dyrkning med begrænset input af næringsstoffer. De fleste af dem er dyrket eller under opformering hos økologiske og biodynamiske kornspecialister.

Projektet er en fortsættelse af aktivitet fra 2007.

Projektperiode: 01.01.08 - 31.12.08

Projektbeskrivelse

Med et projekt om økologisk maltkorn vil vi skabe opmærksomhed om danske økologiske specialøl brygget på gamle kornsorter med særlig historie, kvalitet og smag. Vi vil skabe interesse hos både mikrobryggerier og forbrugere.

For øl kan vejen fra jord til bord være meget kort. Økologisk Landsforening har i de to seneste år arbejdet med at skabe bedre forbindelse mellem kornavleren og bryggeren. Der er kommet fokus på de muligheder, der ligger i at kunne markedsføre øl fra mikrobryggerier med økologi som yderligere en kvalitetsparameter. Samtidig er Carlsberg som det store bryggeri gået på markedet med en økologisk øl.

Der er behov for at udvikle og anvende de specielle egenskaber, der ligger i de gamle kornsorter til økologisk malt. Både de meget gamle genressourcesorter og -arter, spelt, emmer og diverse landsorter, men også de nyere kornsorter. Det vil sige sorter fra 30'erne og frem til 50'erne, der ligger bag de moderne hvede- og bygsorter, der findes på markedet i dag. Dette kan gøres bl.a. ved dyrkning af to moderne og to gamle sorter i samme opformeringsmark, hvor kvalitet og egenskaber efterfølgende bliver sammenlignet.

Formålet med projektet om økologisk maltkorn er

  • at demonstrere økologisk dyrkning af maltkorn med både moderne og ældre sorter
  • at sammenligne kvalitet af korn, øl og smag mellem moderne og ældre sorter
  • at undersøge mulighederne for at få lønforarbejdet mindre partier korn til malt
  • at få mikrobryggerier til at interessere sig for mulighederne i økologiske maltkorn med historie, kvalitet og smag
  • at få forbrugerne til at interessere sig for økologiske specialøl

Opgaver i marken, på malteriet og bryggeriet

I projektet arbejder vi på følgende områder:

  • I marken: To moderne sorter af maltbyg, Barke og Power, skal dyrkes i storparceller ved siden af to gamle sorter. Det tilstræbes at dyrke 2-4 ton af hver sort, det vil sige omkring 1 ha pr sort.
  • På malteriet: Vi har lavet aftale med et mindre malteri i Nordsjælland. Det er indtil videre den eneste mulighed for at få lønforarbejdet malt i små portioner. Malteriet skal lave en lys pilsnermalt af hver af de fire bygsorter.
  • På bryggeriet: To bryggerier skal tage udfordringen op om at brygge den bedste økologiske øl på basis af de råvarer, der er produceret i projektet. Konkurrencen kommer til at stå mellem de to brygmestre om at lave en god øl, men også mellem de fire bygsorter, hvor der forhåbentligt vil være mærkbar forskel på slutproduktet.

Formidling om økologisk specialøl

En central del af projektet er at formidle den viden og de gode historier, der ligger i at kunne brygge øl af danske økologiske specialprodukter. Vi vil formidle om specialøl brygget på økologisk maltkorn i fagblade og i forskellige magasiner med forbrugerrettet stof. En del af formidlingen til forbrugerne er at lave en konkurrence, hvor bryggere skal vise, hvad de kan få ud af råvarerne.

Projektet startede 01.01.09 og løber indtil 31.12.09

Mere viden